Życzenia wielkanocne

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu i Państwa dzieciom, naszym kochanym uczniom, nowej nadziei, wiary i miłości oraz zdrowia. Niech w naszych sercach panuje pokój i cierpliwość; niech Chrystus ze Swoją mocą zmartwychwstania przebywa w naszych sercach, uleczy nasze zatroskanie, lęk i obdarzy Swoim błogosławieństwem.
Przekazujemy chrześcijańskie pozdrowienie:
CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ – PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ.