KinoSzkoła dla zerówki

Dnia 17.11.2017 r. uczniowie klasy zero uczestniczyli w projekcie Kino Szkoła w Centrum Sztuki w Oławie.

Projekt obejmuje 5 spotkań warsztatowych o zróżnicowanej tematyce.Pierwsze warsztaty tematycznie związane były z kulturalnym zachowaniem. Przedstawiane były w formie zabawy dla dzieci różnice zachowań kulturalnych i niekulturalnych w różnych sytuacjach życiowych.

Uczniowie byli bardzo aktywni i chętni do współpracy z panią animatorką. Doskonale potrafili wskazać, co jest dobre, a co złe w zachowaniach bohaterów słuchowisk i widowisk.

Była to bardzo ciekawa forma pracy z uczniami w młodszym wieku szkolnym. Czekamy na kolejne spotkania.

Monika Litwin