Stowarzyszenie “Chcemy się uczyć”

Stowarzyszenie skupia ludzi, nie tylko rodziców i nauczycieli, którzy chcą, aby szkoła w Kotowicach w dalszym ciągu się rozwijała.

Stowarzyszenie “Chcemy się uczyć”
KRS: 0000445532
NIP: 8961533457
Wpłaty na Stowarzyszenie “Chcemy się uczyć” prosimy dokonywać na rachunek:

nr 97109024280000000120588704
Stowarzyszenie “Chcemy się uczyć”
ul. Podwalna 1 Kotowice
55-010 Św. Katarzyna