Społeczność

Grono pedagogiczne

mgr Oktawian Marmulewicz – dyrektor, język polski
mgr Anna Lubczyńska – kształcenie zintegrowane
mgr Anna Koszela – kształcenie zintegrowane
mgr Joanna Rychłowska – kształcenie zintegrowane
mgr Aleksandra Kujawa – kształcenie zintegrowane, kierownik świetlicy
mgr Beata Kryściak-Szczukiecka – kształcenie zintegrowane, matematyka
mgr Monika Litwin – kształcenie zintegrowane
Beata Szymenderska – pomoc nauczyciela, świetlica
mgr Anna Wiśniowiecka – religia
mgr Agnieszka Mrowiec – przyroda, chemia, biologia
mgr Anna Lipska – geografia, przyroda
mgr Ewa Galewska – fizyka
mgr Ewa Nosal – język niemiecki
mgr Aneta Mikołajczyk-Sokół – język angielski
mgr Bartosz Wesołowski – język angielski
mgr Patryk Kołodziński – wychowanie fizyczne
mgr Małgorzata Zborowska – logopeda, nauczyciel wspomagający
mgr Renata Kaczmarek – nauczyciel wspomagający
mgr Renata Mechowska – pedagog, nauczyciel wspomagający
mgr Dorota Sofińska – muzyka, plastyka, technika, rytmika
mgr Marcin Worach – historia, informatyka

Pracownicy administracji i obsługi

Izabela Skrzyszowska
Dorota Madej
Elżbieta Włodarczyk
Zenon Bednarski

Samorząd szkolny

Adam Cwynar – przewodniczący
Dawid Madej – zastępca przewodniczącego
Eryk Biały – sekretarz
Kacper Krzyśków – skarbnik

Rada Rodziców

Katarzyna Skwarek – przewodnicząca
Patrycja Matysiak – z-ca przewodniczącej
Aneta Krogulska – sekretarz
Aurelia Solińska – skarbnik