Społeczność

Grono pedagogiczne

mgr Oktawian Marmulewicz – dyrektor
mgr Renata Mechowska – pedagog, doradztwo zawodowe
mgr Jolanta Żak-Kościuk – psycholog
mgr Anna Lubczyńska – tutor, nauczyciel wspomagający, edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Koszela – kształcenie zintegrowane, nauczyciel wspomagający
mgr Joanna Rychłowska – edukacja wczesnoszkolna
mgr Aleksandra Szczepaniszyn – edukacja wczesnoszkolna, kierownik świetlicy
mgr Kinga Dębińska – wychowanie przedszkolne, nauczyciel wspomagający
mgr Beata Kryściak-Szczukiecka – edukacja wczesnoszkolna, matematyka
mgr Monika Litwin – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, świetlica
Beata Szymenderska – nauczyciel wspomagający, świetlica
mgr Anita Żerulik – język polski
mgr Anna Ndiaye – religia, zajęcia terapeutyczne
mgr Ksenia Sobiech-Malinowska – przyroda, chemia, biologia
mgr Małgorzata Bykowska – język niemiecki
mgr Luiza Jarmułowicz – język angielski
mgr Bartosz Wesołowski – język angielski
mgr Patryk Kołodziński – wychowanie fizyczne
mgr Marcin Worach – edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka
mgr Łukasz Stasiurka – historia, geografia, WOS
mgr Małgorzata Zborowska – logopeda, nauczyciel wspomagający, tutor
mgr Edyta Pawlak – logopeda, zajęcia terapeutyczne
mgr Renata Kaczmarek – nauczyciel wspomagający, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Dorota Sofińska – muzyka, plastyka, technika, rytmika
mgr Małgorzata Orłowska – informatyka, fizyka
mgr Elwira Polak – wychowanie przedszkolne, asystentka wychowanków w przedszkolu

Pracownicy administracji i obsługi

Izabela Skrzyszowska
Anna Włodarczyk
Magdalena Zwierniak
Zenon Bednarski

Samorząd szkolny

Natalia Bujak – przewodnicząca
Natalia Krzyśków – zastępca przewodniczącego
Anthony Ludwin – członek samorządu

Rada Rodziców

Katarzyna Skwarek – przewodnicząca