Społeczność

Grono pedagogiczne

mgr Oktawian Marmulewicz – dyrektor
mgr Renata Mechowska – pedagog, doradztwo zawodowe
mgr Jolanta Żak-Kościuk – psycholog
mgr Anna Lubczyńska – tutor, nauczyciel wspomagający, kształcenie zintegrowane
mgr Anna Koszela – świetlica, kształcenie zintegrowane, nauczyciel wspomagający
mgr Joanna Rychłowska – wychowanie przedszkolne, kształcenie zintegrowane
mgr Aleksandra Kujawa – kształcenie zintegrowane, kierownik świetlicy
mgr Beata Kryściak-Szczukiecka – kształcenie zintegrowane, matematyka
mgr Monika Litwin – kształcenie zintegrowane, edukacja przedszkolna, świetlica
Beata Szymenderska – pomoc nauczyciela, świetlica
dr Magdalena Wasielewska – język polski
mgr Anna Wiśniowiecka – religia, zajęcia terapeutyczne
mgr Ksenia Malinowska – przyroda, chemia, biologia
mgr Ewa Galewska – fizyka
mgr Ewa Nosal – język niemiecki
mgr Aneta Mikołajczyk-Sokół – język angielski
mgr Bartosz Wesołowski – język angielski
mgr Patryk Kołodziński – wychowanie fizyczne
mgr Marcin Worach – edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka
mgr Łukasz Stasiurka – historia, geografia
mgr Małgorzata Zborowska – logopeda, nauczyciel wspomagający, tutor
mgr Edyta Pawlak – logopeda, nauczyciel wspomagający
mgr Renata Kaczmarek – nauczyciel wspomagający, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Dorota Sofińska – muzyka, plastyka, technika, rytmika

Pracownicy administracji i obsługi

Izabela Skrzyszowska
Dorota Madej
Elżbieta Włodarczyk
Zenon Bednarski

Samorząd szkolny

Adam Cwynar – przewodniczący
Dawid Madej – zastępca przewodniczącego
Eryk Biały – sekretarz
Kacper Krzyśków – skarbnik

Rada Rodziców

Katarzyna Skwarek – przewodnicząca
Alicja Apriasz-Matusiak – z-ca przewodniczącej
Aurelia Solińska – skarbnik