Marsz Żonkilowy

W dniu 29 marca uczestniczyliśmy w Marszu Żonkilowym, który jest częścią akcji „Pola nadziei”. Akcja ta propaguje ideę wspierania działalności hospicyjnej i uwrażliwiania na potrzeby chorych.


Wspólnie przeszliśmy w pochodzie z żonkilami – symbolami pomocy osobom chorym na choroby nowotworowe i zintegrowaliśmy się z innymi szkołami, które również biorą udział w akcji „Pola nadziei”.
Dziękuję naszej reprezentacji szkolnej, naszym wolontariuszom – Natalii, Zosi i Dominice za udział w spotkaniu.

Anna Wiśniowiecka