Bal ósmej klasy

14 czerwca klasa 8 pożegnała się z nauczycielami pięknym balem. Wszystko zaczęło się od poloneza zatańczonego na boisku szkolnym.


Po dostojnym tańcu uczniowie podczas części artystycznej podziękowali nauczycielom i innym pracownikom szkoły. Każdy z obecnych otrzymał pamiątkowy rysunek wraz z cytatem z najbardziej charakterystycznymi dla obdarowanych osób słowami. Zebrani na sali mogli obejrzeć także krótkie filmy, na których uczniowie wspominali swoje lata w naszej szkole.

Klasa 7 także przygotowała krótki program i podarowała każdemu uczniowi płytę z zapisanymi w postaci prezentacji wspomnieniami ze szkoły.

Od rodziców uczniów nauczyciele otrzymali pełne słodyczy rożki. Na powitanie w szkole dzisiejsi ósmoklasiści otrzymali słodkie rożki, teraz oni, jako żegnający się ze szkołą podarowali je swoim nauczycielom.

Pożegnaliśmy klasę, która napisała w szkole ciekawą, pełną zwrotów akcji historię. Będziecie wspominani zawsze z wielkim sentymentem.