Klub Miłośników Juliusza Verne’a

Ideą klubu jest popularyzowanie nauki i czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły. Klub działa już sześć lat. W tym czasie znacznie poszerzył liczbę swoich członków.

Formuła spotkań, odbywających się w bibliotece jest otwarta. Znakiem rozpoznawczym klubu są jego goście. Mieliśmy okazję spotkać się z podróżnikami, pisarzami, przyrodnikami, miłośnikami działań twórczych, reżyserami.

Członkowie klubu otrzymują specjalne karty, które uprawniają do uczestniczenia w spotkaniach odbywających się raz w miesiącu.

prowadzący: Beata Szymenderska, Ewa Solińska, Oktawian Marmulewicz