Klasa 8 w Akademii Muzycznej

W dniu 6 grudnia 2019 roku uczniowie z kl. 8 z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Kotowicach zwiedzali Akademię Muzyczną we Wrocławiu.

Przewodnikiem naszej grupy była nauczycielka akademicka Pani Maria Zawartko.

Dziękujemy władzom uczelni, że mogliśmy na żywo obcować z kulturą i sztuką w tak dostojnym miejscu.

Anna Wiśniowiecka