Marsz żonkilowy

W piątek 31 marca, na rynku oławskim, odbył się „Marsz żonkilowy”, który jest elementem akcji „Pola nadziei”.


Z papierowymi żonkilami i kolorowymi balonami przeszło około dwustu uczniów, w tym nasi wolontariusze, aby wesprzeć hospicjum domowe w Oławie. Niesione kwiaty zostały po Marszu zebrane, aby trafić do ludzi, którzy zechcą wesprzeć działalność hospicjum podczas oławskich kwest.

Anna Wiśniowiecka