Pasowanie pierwszoklasisty

Dnia 4 listopada 2022 r. pod przewodnictwem pani Moniki Litwin w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej. W tym dniu, uczniowie wystawili krótką akademię, prezentując swoje umiejętności wokalne i recytatorskie.


Nie zabrakło również zabawnych akcentów charakteryzujących każdego z uczniów. Najważniejszym momentem uroczystości, na który wszyscy czekali, było ślubowanie, a następnie pasowanie przez Dyrektora szkoły na ucznia Katolickiej Szkoły Podstawowej. Po części oficjalnej pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz rożki obfitości. Na zakończenie uroczystości, na dzieci czekał pyszny poczęstunek.

Życzymy pierwszakom samych sukcesów na ich nowej szkolnej drodze.

Beata Szymenderska