Pierwszoklasiści pasowani!

Dnia 26.10.2018 roku uczniowie klasy pierwszej w obecności rodziców, wychowawcy i pana dyrektora uroczyście ślubowali być dobrym i pilnym uczniem oraz dbać o dobre imię szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym, po którym nastąpiło pasowanie przez dyrektora.

Na zakończenie części oficjalnej, każdy otrzymał pamiątkowy dyplom oraz rożek obfitości. Zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia. Następnie rodzice wraz z uczniami udali się do klasy na poczęstunek.

Ten dzień pozostanie na długo w pamięci każdego pierwszaka

Monika Litwin