Podręcznik do religii

Informujemy, że podręcznik do religii zakupują Państwo. Można go kupić na własną rękę lub zamówić u p. Anny Wiśniowieckiej – nauczycielki religii.

Oto lista podręczników do religii:

  • KL. „0” – „Jesteśmy dziećmi Boga” – Władysław Kubik, Wydawnictwo WAM (podręcznik i ćwiczenia w jednym)
  • Kl. I – „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” – Władysław Kubik, Teresa Czarnecka, Wydawnictwo WAM (tylko ćwiczenia)
  • KL. II – „Kochamy Pana Jezusa”, Władysław Kubik, Wydawnictwo WAM (tylko ćwiczenia)
  • Kl. III – „Przyjmujemy Pana Jezusa”, Władysław Kubik, Wydawnictwo WAM (tylko ćwiczenia)
  • KL. IV – „Zaproszeni przez Boga”, Zbigniew Marek, Wydawnictwo WAM (tylko ćwiczenia)
  • KL. V – „Obdarowani przez Boga”, Zbigniew Marek, Anna Walulik, Wydawnictwo WAM (tylko ćwiczenia)
  • Kl. VI – „Przemienieni przez Boga”, Zbigniew Marek, Anna Waluluik, Wydawnictwo WAM (tylko ćwiczenia)
  • KL. VII – „Jezus uczy i zbawia”, Zbigniew Marek, Wydawnictwo WAM (podręcznik i ćwiczenia)