Pomoc dla Frania

Zwracamy się z prośbą o pomoc w zbiórce pieniędzy na bardzo drogą terapię dla Frania.


Chłopiec ze względu na swoja chorobę – rdzeniowy zanik mięśni – musi jak najszybciej zostać poddany leczeniu bardzo drogą nierefundowaną terapią genową lekiem Zolgensma.

Zachęcamy o włączenie się w zbiórkę także dlatego, że Franio jest bliską rodziną dla członków naszej szkolnej społeczności.

Od poniedziałku Szkolne Koło Caritas będzie zbierać pieniądze do puszki. Uczniowie będą mogli bezpośrednio włączyć się w zbiórkę.

Liczymy na Waszą hojność!