Program „Skrzydła”

Nasz szkoła uczestniczy w programie „Skrzydła”. Program prowadzony przez Caritas w Polsce wspiera dzieci, których edukacja jest zagrożona przez szczególnie trudną sytuację materialną oraz wyjątkowo trudną sytuację losową.