Program “Skrzydła”

Nasz szkoła uczestniczy w programie “Skrzydła”. Program prowadzony przez Caritas w Polsce wspiera dzieci, których edukacja jest zagrożona przez szczególnie trudną sytuację materialną oraz wyjątkowo trudną sytuację losową.