Rekrutacja – pytania i odpowiedzi

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi zapisu do naszej szkoły

Ile wynosi czesne?

Odpowiedź: Nie ma czesnego. Nauka w naszej szkole jest bezpłatna.

Nie mieszkam na terenie Gminy Siechnice, czy mogą zapisać dziecko do Katolickiej Szkoły w Kotowicach?

Odpowiedź: Tak. Ponieważ jesteśmy szkołą niepubliczną, może się do nas zapisać każdy bez względu na miejsce zamieszkania.

Kiedy zaczyna się rekrutacja i kiedy się kończy?


Odpowiedź: Rekrutacja do naszej szkoły trwa cały czas. Dziecko można do nas zapisać w dowolnym momencie roku. Przyjmujemy również zapisy na inne lata niż najbliższy rok szkolny. Zachęcamy do takich wczesnych zapisów, ponieważ można liczyć na większą liczbę wolnych miejsc.

Co muszę zrobić, aby zapisać dziecko?

Odpowiedź: Wystarczy wypełnić kartę zapisu do oddziału przedszkolnego lub szkoły. Karty są do pobrania w tym miejscu: Karty zapisu. Pamiętaj, że część dotycząca miejsca zatrudnienia rodziców/opiekunów nie jest obowiązkowa. Ma dla nas charakter wyłącznie informacyjny.

Jak składać kartę zapisu?

Odpowiedź: Można przywieźć ją osobiście do sekretariatu (czynny od 7.00 do 14.00, po wcześniejszej informacji będzie możliwość złożenia karty zapisu w godzinach późniejszych). W czasie obowiązywania obostrzeń w związku z Covid-19 kartę można także wysłać mailem (kotowice@wroclaw.caritas.pl) w formie skanu lub wyraźnego zdjęcie.

Czy złożenie karty zapisu jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły?

Odpowiedź: Nie. O przyjęciu decydują następujące kryteria:

  • dostępność wolnych miejsc,
  • pozytywne przejście postępowania rekrutacyjnego (dotyczy tylko uczniów zapisywanych do klas 2-8, uczniów i wychowanków zapisywanych w trakcie roku szkolnego oraz uczniów i wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub wychowanków z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju).

Czy pięciolatka mogę zapisać do oddziału przedszkolnego?

Odpowiedź: Tak.

Kiedy otrzymam decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do szkoły/oddziału przedszkolnego?

Odpowiedź: Decyzja może zapaść:

  • tuż po złożeniu karty zapisu. Pozytywna – w przypadku wolnych miejsc. Negatywna – w przypadku braku wolnych miejsc;
  • do 7 dni po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

Otrzymałam/otrzymałem informację o braku wolnych miejsc. Co w takiej sytuacji?

Odpowiedź: Dziecko znajdzie się na tzw. liście rezerwowej. W przypadku zwolnienia się miejsca szkoła będzie informowała rodziców/opiekunów w kolejności zgodnej z listą rezerwową.

Co decyduje o kolejności na liście rezerwowej?

Odpowiedź: Dzień złożenia karty zapisu lub bycie mieszkańcem Kotowic.

Moje dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (lub orzeczenie o niepełnosprawności). Czy mogę zapisać swoje dziecko do Państwa szkoły?

Odpowiedź: Tak. Dziecko oraz rodzica zaprosimy na postępowanie rekrutacyjne (obserwacja dziecka i rozmowy z dzieckiem i rodzicami). Zespół specjalistów (pedagog, psycholog, terapeuta, nauczyciel) wyraża opinię o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka. Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły. Decyzja może być uzależniona od:

  • możliwości kadrowych szkoły (odpowiedniej liczby dostępnych specjalistów),
  • aktualnej liczby dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się już w klasie lub oddziale,
  • możliwości zatrudnienia nauczyciela współorganizującego kształcenie (tzw. nauczyciel wspomagający)
  • Dlaczego uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przechodzą postępowanie rekrutacyjne?

    Odpowiedź: Jesteśmy odpowiedzialni. Chcemy jak najlepiej poznać dziecko, aby na podstawie wnikliwej analizy móc stwierdzić, czy jesteśmy w stanie zapewnić uczniowi jak najlepsze warunki i jak najwyższy poziom edukacji. Ograniczona liczba specjalistów i duża liczba dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą być główną przyczyną decyzji o nieprzyjęciu dziecka do naszej szkoły.