Robotyka

Także w tym roku uczniowie będą mieli okazję do rozwijania talentów konstrukcyjnych.

Zajęcia łączą w sobie programowanie i konstruowanie. Stwarzają doskonałą możliwość pożytecznej nauki przez zabawę. Animator na lekcjach czuwa nad działalnością małych konstruktorów, którzy z pasją projektują i budują swoje roboty.