Stypendia dla szczególnie uzdolnionych – zasady przyznawania

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Siechnicach uprzejmie informuje, iż do 7 września 2019 r. należy składać wnioski o przyznanie stypendium naukowego, artystycznego i sportowego szczególnie uzdolnionym uczniom za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019.

Uprawnieni do składania wniosków o przyznanie stypendium naukowego, artystycznego oraz sportowego są tylko rodzice bądź opiekunowie prawni.

O przyznanie ww. stypendium ubiegać się mogą uczniowie klas IV – VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz uczniowie oddziałów gimnazjalnych w szkołach publicznych i niepublicznych, zamieszkujący na terenie Gminy Siechnice i posiadający udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe o randze co najmniej powiatowej za dany rok szkolny.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach, dołączając:

w przypadku stypendium naukowego i artystycznego:
1. kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2018/2019 (potwierdzoną za zgodność
z oryginałem przez szkołę);
2. kserokopie dokumentów stwierdzających osiągnięcia naukowe lub artystyczne za rok szkolny 2018/2019 z uwzględnieniem zapisu dot. rodzaju szczebla osiągnięcia (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego oraz wychowawcę/nauczyciela przedmiotu/opiekuna artystycznego).

w przypadku stypendium sportowego:
1. kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2018/2019 (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez szkołę);
2. kserokopie dokumentów stwierdzających osiągnięcia sportowe za rok szkolny 2018/2019 z uwzględnieniem zapisu dot. rodzaju szczebla osiągnięcia (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego oraz trenera/klub sportowy).

Należy zwrócić uwagę, że w danym roku szkolnym uczeń może ubiegać się wyłącznie o jedno stypendium naukowe lub artystyczne oraz wyłącznie o jedno stypendium sportowe w określonej, jednej dyscyplinie sportowej.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków to 7 wrzesień 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać:
• osobiście w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Kolejowa 4a (budynek dworca kolejowego)
• telefonicznie:71/78 60 995;
• elektronicznie: we@umsiechnice.pl

Pliki do pobrania:

Wniosek – stypendium naukowe i artystyczne

Wniosek – stypendium sportowe

Klauzula informacyjna – stypendium naukowe i artystyczne

Klauzula informacyjna stypendium sportowe

Uchwała – stypendium naukowe i artystyczne

Uchwała – stypendium sportowe