Szkolny konkurs języka angielskiego

Natan Szwajnos i Jędrzej Antczak zwycięzcami w konkursie języka angielskiego, który odbył się w naszej szkole 21 listopada.

Tematem konkursu były czasowniki regularne i nieregularne. Organizatorzy wyłonili zwycięzców w obu kategoriach. W pierwszej – irregular verbs – zwyciężył Jędrzej Antczak z klasy 6. W drugiej – positive verbs – najlepszy okazał się Natan Szwajnos także z klasy 6.

Konkurs odbył się z wykorzystaniem platformy kahoot.it oraz tabletów. Taka forma sprawdzenia wiedzy bardzo się uczniom spodobała. Organizatorzy – Aneta Mikołajczyk-Sokół i Bartosz Wesołowski przygotowali dla laureatów nagrody oraz słodki poczęstunek dla pozostałych uczestników.

Uczniom biorącym udział w konkursie dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy!

Kategoria irregular verbs:

  • 1. Jędrzej Antczak kl. 6
  • 2. Miłosz Szukowski kl. 6
  • 3. Szymon Węgier kl. 5

Kategoria positive verbs:

  • 1. Natan Szwajnos kl. 6
  • 2. Miłosz Szukowski kl. 6
  • 3. Amelia Lipińska kl. 8
  • Udział w konkursie wzięli także: Konstancja Rychlik, Bartosz Soliński, Emilia Górak (wszyscy z klasy 4), Paulina Prędkiewicz (klasa 5), Wiktoria Dziwirek, Michał Ekiert (oboje z klasy 6).