“Teatr W Kratkę” – koło teatralne

Na zajęciach uczniowie z klas 0-8 rozwijają swój talent aktorski. Pracują w zespole i przygotowują przedstawienia konkursowe towarzyszące ważniejszym szkolnym wydarzeniom.

 

Wartością dodaną naszego teatralnego koła jest praca także nad spektaklami w języku angielskim. Dysponujemy sprzętem scenicznym (nagłośnienie, reflektory), który podnosi atrakcyjność naszych przedstawień.

prowadząca: Aleksandra Kujawa