TRP, czyli twórcze rozwiązywanie problemów w praktyce

Zajęcia dla klasy 2 i 3 uczą odwagi w myśleniu i działaniu, rozbudzają ciekawoć poznawczą, rozwiją płynność i orginalność myślenia.

Program pomaga w kształtowaniu umiejętności formułowania i zadawania ciekawych pytań, samodzielności w poszukiwaniu rozwiązań. Motywuje do działania oraz doceniania wzajemnego uczenia się i pracy zespołowej, jak również podejmowania twórczego działania i realizacji prac badawczych, doświadczeń i eksperymentów w celu wyciągania wniosków i uczenia się.

Zajęcia skierowane są do osób myślących nieszablonowo i kreatywnie oraz do tych, którzy w swoich działaniach potrafią być naprawdę wytrwali.

prowadzące: Aleksandra Kujawa, Anna Wiśniowiecka