Tutoring w naszej szkole

Z przyjemnością informujemy, że od tego roku szkolnego w naszej szkole realizowany jest projekt wdrażający nową metodę oddziaływań psychologiczno-pedagogicznych, tj. Tutoring szkolny.

Tutoring to metoda pracy, w której uczeń ma czas na systematyczne, indywidualne rozmowy z nauczycielem. Wspólnie poszukują ścieżki rozwoju ucznia. Tutoring bazuje na pozytywnym wsparciu z wykorzystaniem narzędzi z zakresu psychologii pozytywnej. Tutor to życzliwy dorosły, który ukierunkowuje zainteresowania ucznia i stara się przełamywać ograniczenia z powodu braku motywacji oraz pracuje na potencjale osobowości ucznia. To osobisty doradca, ktoś kto wspiera ucznia swoją wiedzą i doświadczeniem. Daleki jest od oceniania i wytykania błędów, jednocześnie nie stara się zdominować podopiecznego.

Szkoła jest fundamentem w kształtowaniu się osobowości, dlatego metoda tutoringu ma na celu ukierunkować mądre wybory i uświadomić drogę rozwoju, jaką warto podążać. Docelowo przez kilka najbliższych lat chcielibyśmy, aby wszyscy uczniowie skorzystali z tego projektu. Zależy nam na wprowadzeniu innowacyjnej formy i metod pracy, które pozwolą w indywidualny sposób rozwijać potencjał uczniów oraz zmotywują ich do samodzielnej pracy nad samorealizacją.

Kolejne kroki w realizacji tutoringu w naszej szkole:

  • 1. Udział w indywidualnych spotkaniach jest dobrowolny i poprzedzony zostaje pisemną zgodą rodzica/prawnego opiekuna. Wpisuje się w zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  • 2. W szkole uprawnienia do prowadzenia tutoringu z uczniami posiadają:
  • • mgr Anna Lubczyńska
  • • mgr Małgorzata Zborowska
  • 3. Tutoring adresowany jest do uczniów z klas 5-7
  • 4. Każdy tutor przez okres około 2 miesięcy (8 spotkań cotygodniowych) prowadzi indywidualne spotkania z 3 uczniami ze szkoły.
  • 5. Tutuorzy są dostępni dla rodziców aktualnie prowadzonych dzieci poprzez wcześniejsze umówienie spotkania.

Małgorzata Zborowska