Tutoring w naszej szkole

Przypominamy, że w naszej szkole realizowany jest tutoring szkolny. Tutoring to metoda pracy, w której uczeń ma czas na systematyczne, indywidualne rozmowy z nauczycielem. Wspólnie poszukują ścieżki rozwoju ucznia. Tutoring bazuje na pozytywnym wsparciu z wykorzystaniem narzędzi z zakresu psychologii pozytywnej.

Czym jest tutoring?

 • pobudza autorefleksję i samodzielne myślenie,
 • opiera się na relacji człowiek – człowiek (inny rodzaj kontaktu z nauczycielem),
 • tutoring charakteryzuje spersonalizowane podejście,
 • poprzez spotkanie 1/1 pozwala na zaistnienie optymalnych warunków rozwojowych w przyjaznej atmosferze rozmowy
 • opiera się na psychologii pozytywnej

Kim jest Tutor?

Tutor pomaga podopiecznemu określić siebie. Jednocześnie poprzez wydobywanie i odkrywanie możliwości ucznia w atmosferze szacunku i akceptacji określa realne cele do osiągniecia w rzeczywistości “tu i teraz”. Następnie wspiera w osiąganiu wyznaczonego celu. Dla tutora kluczem do podopiecznego jest stosunek, jaki on sam ma do niego. W relacji szacunku i wiary w potencjał ucznia, tutor w specyficzny dla danej osoby sposób dociera do zmotywowania podopiecznego do rozwijania swojej osobowości lub pogłębiania swoich umiejętności. Tutor to ktoś, kto autentycznie w nas wierzy i pomaga rozpoznawać własne mocne strony. Tutor jest z podopiecznym w procesie, który motywuje rozwoju młodego człowieka.

W jaki sposób realizujemy tutoring w naszej szkole?

Tutoring szkolny – to forma pracy pedagogicznej realizowana w bezpośrednim kontakcie.

Rodzaje tutoringu szkolnego:

 • Tutoring rozwojowo-wychowawczy – poprzez program wychowawczy tutor na zasadzie “dialogu personalnego” wypełnia zadania przewidywane dla wychowawcy wobec całej klasy. W tym tutoringu zawiera się jednocześnie tutoring rozwojowy.
 • Tutoring rozwojowy – realizowany jest dla uczniów wyrażających potrzebę i chęć współpracy. Koncentruje się na potencjale i mocnych stronach podopiecznego.
 • Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania materiałów przybliżających tutoring szkolny.

  Czym jest tutoring?

  Jaką wartość może mieć dla twojego dziecka?

  Małgorzata Zborowska