Zdalny poradnik pedagoga dla rodziców cz. 3

Zagrożenia dzieci, młodzieży i dorosłych a obecna sytuacja. Zastanawiałam się, jak sklasyfikować obecną sytuację i zagrożenia, które w związku z tym powstały. Pomogła mi przypadkiem podsłuchana przy sklepie rozmowa telefoniczna pewnego pana.


Pan prosił pracodawcę o wypłatę zaliczki. Podkreślał przy tym stanowczo, że potrzebuje jeszcze dodatkowo sto złotych na psychologa. No właśnie. Przecież pandemia pośrednio może nieść inne zagrożenia. Jakie?

  • Spadek kondycji psychofizycznej – może dotyczyć wszystkich
  • Ryzyko zachowań niepożądanych- to nazwa fachowa, ale chodzi głównie o przemoc i uzależnienia.
  • Kryzys na rynku pracy – utrata stabilizacji ekonomicznej rodzin
  • Wyczerpanie i obciążenie nowym trybem życia.
  • Niepewna przyszłość

Spadek kondycji odbija się nie tylko na zdrowiu fizycznym, ale i psychicznym. Częściej występuje depresja, szczególnie u młodzieży szkolnej.

Młodzież szkolna, przyzwyczajona do aktywności, kontaktów koleżeńskich nie ma możliwości odreagować napięcia. Owszem ma możliwość kontaktów zdalnych ze specjalistami, lecz jest to pomoc w innych warunkach – nie każdy się zdecyduje.
Stres przyczynia się do zachowań agresywnych, a stąd już krok do ich wyładowania w postaci przemocy. Długotrwała monotonia powoduje, że młodzieży szkolnej przychodzą do głowy różne pomysły, nie zawsze dobre.

Zamykanie miejsc pracy rodziców nasila i tak trudną już sytuację poszczególnych rodzin. Pracę tracą czasami dwie osoby w rodzinie.
Zdalne nauczanie, zdalna pomoc lekarska, zdalne urzędy, brak rozrywek kulturalnych, to niełatwa i nietypowa rzeczywistość.

I wreszcie niepewność jutra. Co będzie za miesiąc, za kilka miesięcy, za rok. Czy sytuacja się nie powtórzy?

Dlatego patrzmy dookoła, zwracamy uwagę na stan emocjonalny naszych dzieci. Ale nie tylko. Także na pozostałych członków rodziny.

Pamiętajmy w naszej szkole są osoby kompetentne w razie potwierdzonego przypadku przemocy domowej. Pedagog, psycholog, inny nauczyciel może Wam pomóc.

W sprawach trudnych, w problemach wychowawczych możecie otrzymać wsparcie.
Są odpowiednie instytucje, telefony zaufania, służby, które pomogą. Pomimo pandemii są dyżury telefoniczne.

A z mojej strony, jako wsparcie pedagoga KSP w Kotowicach, kilka przydatnych załączników dla rodziców. Do wykorzystania od zaraz.

Materiały

Renata Mechowska – pedagog szkolny, oligofrenopedagog, terapeuta i trener TUS