Chór szkolny

Uczestnicy chóru szkolnego uczą się prawidłowo wydobywać głos odpowiednio pracując przeponą. Śpiewają utwory związane z kalendarium szkolnym.

Program chóru szkolnego ma na celu rozwinąć u uczniów: zdolności muzyczne, umiejętność współpracy w grupie oraz uwrażliwiać uczniów na muzykę. Ponadto na zajęciach uczniowie dbają o poprawną dykcję podczas śpiewania utworów i ich interpretację. Zajęcia przygotowują także uczniów do profesjonalnych występów w nie tylko w szkole, ale również w innych instytucjach kulturalno-oświatowych, w kościołach, na konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

prowadząca: Dorota Sofińska