Koło plastyczne

Podczas zajęć koła plastycznego uczniowie rozwijają zdolności manualne – wycinają, lepią, lepienie, malują, rysują, dbają o zachowanie estetyki w swoich pracach.

Uczestnicy kółka plastycznego wykonują różnego rodzaju prace plastyczne i wytwórcze, jak kolaż, malarstwo na desce, martwą naturę, portret, ozdoby świąteczne, itp. Ponadto podczas zajęć uczniowie mają możliwość kształcenia pamięci wzrokowej i wrażliwości na piękno sztuki.

prowadząca: Dorota Sofińska