“Destination Imagination”

Destination Imagination (DI) jest największym na świecie programem dla dzieci i młodzieży zorientowanym na kreatywne rozwiązywanie problemów. Metoda zakłada, że istnieje więcej niż jedna droga do rozwiązania problemu.

 

Program zachęca dzieci do podejmowania procesu tworzenia w oparciu o własne mocne strony. Pozwala odkrywać różnorodne uzdolnienia, przełamywać bariery, kształtować motywację wewnętrzną i zwiększać poczucie własnej wartości. Ma na celu przede wszystkim naukę kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia innowacji, pracy zespołowej podczas rozwiązywania ekscytujących wyzwań, zarządzania czasem, zasobami ludzkimi, materiałami, finansami i pomysłami. Pozwala także na rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji i prezentacji wytworów pracy własnej i zespołu.

 

prowadzące: Aleksandra Kujawa, Anna Wiśniowiecka