Organizacja pracy – harmonogramy

Od poniedziałku będzie obowiązywać określona organizacja naszej pracy, która ma za zadanie usprawnić komunikację z uczniami i z rodzicami, a także ogólny przepływ informacji.

krok 2

  • W każdy poniedziałek do godz. 10.00 w wiadomościach na Librusie zostanie udostępniony link do “tygodniowego rozkładu treści nauczania” – będzie on zawierał informacje o materiale, który muszą opanować uczniowie w danym tygodniu, o czasie, który będą musieli poświęcić na jego przyswojenie, a także o sposobie udostępnienia materiału (Librus, pliki lub notes w Teams, Wideolekcja w Teams). Dzięki temu każdy uczeń będzie mógł odpowiednio zorganizować sobie pracę na cały tydzień.

Ważna uwaga! W kolumnie “czas” podany jest szacunkowy czas, jaki uczeń będzie musiał poświęcić na dany materiał. Chodzi tylko o czynności samego ucznia (uczenie się, pisanie, czytanie, liczenie itp.). Jeśli nauczyciel określił typ zajęć jako “Wideolekcja w Teams” i w rubryce “czas” ustawił 10 minut – nie oznacza to długości wideolekcji, ale czasu, który uczeń będzie musiał spędzić, opanowując materiał przedstawiony podczas lekcji (np. w postaci projektu, zadanie domowego, testu itp.).

  • W każdy poniedziałek do godz. 10.00 w wiadomościach na Librusie zostanie udostępniony link do “harmonogramu wideolekcji”, w którym uczniowie i rodzice będą mogli sprawdzić, kiedy i jaka lekcja odbywa się w Teams. W kalendarzu w aplikacji Teams także będzie można sprawdzić terminy lekcji i przez również przez kalendarz do trwającego spotkania dołączyć.
  • Udostępniony zostanie także harmonogram konsultacji zdalnych dla uczniów i rodziców. Każdy rodzic, który zechce odbyć takie konsultacje na podstawie harmonogramu, musi co najmniej 24 godziny wcześniej poinformować nauczyciela na Librusie o potrzebie odbycia konsultacji i ich sposobie (telefoniczne, wideospotkanie w aplikacji Teams). W przypadku chęci spotkania wideo w aplikacji Teams, rodzic otrzyma od nauczyciela link do spotkania i będzie mógł uczestniczyć w nim jako gość.
  • Ważna uwaga! Konsultacje nie są obowiązkowe. Jeśli dany rodzic wypracował z danym nauczycielem regularny sposób kontaktu, inny niż wymienione powyżej (np. Messenger, WhatsApp itp.), to można oczywiście przy tym pozostać.

    • Każdy uczeń, który zechce skonsultować się z nauczycielem musi poinformować dzień wcześniej nauczyciela na Librusie lub na czacie w aplikacji Teams. W przypadku konsultacji uczniów z nauczycielami sugerowaną formą jest spotkanie wideo w aplikacji Teams, chyba, że nauczyciel zdecyduje o innej formie.

    Ważna uwaga! Konsultacje dla uczniów nie są obowiązkowe.

    Schemat organizacji pracy zdalnej