Jak to wszystko będzie wyglądało?

25 marca wchodzi rozporządzenie MEN o zdalnym nauczaniu. Dla nas wszystkich oznacza ono, że nauka zdalna będzie obowiązkowa.


Nauczyciele będą realizować nowe treści zgodne z podstawą programową z danego przedmiotu. Będą także ustalać tygodniowy zakres treści nauczania i przedstawić go uczniom lub rodzicom najpóźniej w każdy poniedziałek. Uczniowie będą musieli w zdalnym nauczaniu aktywnie uczestniczyć. Z zadawanych treści będą oceny, które staną się razem z ocenami wcześniejszymi podstawą do klasyfikacji uczniów w drugim semestrze i na koniec roku.

Obowiązkiem szkoły jest także stworzenie modelu takiego nauczania, który będzie wykorzystywał odpowiednie narzędzia, przydatne do nauki zdalnej. Ponieważ dla nas wszystkich jest to zupełnie nowa sytuacja, będzie ona wymagała szybkiego przystosowania. Namiastkę takiej nauki mieliśmy w dniach wcześniejszych. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że mogą się zdarzyć sytuację nieoczekiwane dla wszystkich uczestników tego procesu. Z pewnością także za chwilę czekają na nas sytuację będące wyzwaniem. Mam ty na myśli głównie początkowe trudności z wykorzystaniem narzędzi do zdalnej nauki. W wielu przypadkach bez pomocy rodziców uczniowie mogą sobie z nimi nie poradzić. Prosimy zatem o wsparcie, ale i o wyrozumiałość. “Pierwsze koty za płoty”. Dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie i pomoc dzieciom w nauce, także od strony technicznej.

Poniżej krótka prezentacja organizacji pracy zdalnej, która będzie obowiązywała w naszej szkole.

Narzędzia do pracy zdalnej:

Sposoby realizacji nauczania:

  • Materiały przekazywane uczniom w formie filmów, prezentacji, kart pracy, zadań, testów, interaktywnych gier i zadań.
  • Lekcje wideo z nauczycielami w aplikacji Teams na platformie Office.
  • Konsultacje dla uczniów i rodziców z nauczycielami w aplikacji Teams na platformie Office.
  • Lekcje na platformie epodreczniki.pl
  • Konkursy i lekcje z wykorzystaniem EduNect.
  • Kontakt przez Librus – zapytania, załączniki, zadania domoweitp.

Nauczyciele przygotują dla uczniów treści do opanowania z wykorzystaniem powyższych narzędzi i sposobów. Aby jednak proces przebiegał prawidłowo, uczniowie muszą zalogować się do głównych platform, na których odbywać się będzie nauczanie. O ile Librus i EduNect są miejscami już oswojonymi, o tyle Office i epodreczniki.pl już nie. Dlatego przygotowaliśmy instrukcję logowania na platformie Office https://www.kspkotowicecaritas.pl/nauczanie-zdalne-narzedzia-poradnik-dla-uczniow/. Za chwilę podobną przygotujemy dla www.epodreczniki.pl.

W celu kronikarskiego dokumentowania, a także wsparcia dydaktycznego, wychowawczego, pedagogicznego i psychologicznego uruchomiliśmy zakładkę “Nauczenie zdalne” w menu “Działalność” na stronie szkoły https://www.kspkotowicecaritas.pl/category/nauczanie-zdalne/.

Będziemy także na stronie szkoły w zakładce “Świetlica” https://www.kspkotowicecaritas.pl/category/swietlica/ w menu “Działalność” prezentować propozycję na czas wolny, aktywny relaks, twórcze spędzanie wolnego czasu. Na przykład będzie można uczestniczyć w spotkaniach z książką, podczas których nauczyciele będą dzieciom czytać lubiane i wartościowe pozycję z literatury dla dzieci. Znajdzie się miejsce na konkursy plastyczne, fotograficzne i wiele innych ciekawych propozycji.

Pozostaje nam wszystkim życzyć powodzenia! Do boju!