Otwarcie sali gimnastycznej

8 września uroczyście otwarto nową salę gimnastyczną dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Kotowicach. O wysokiej randze tego wydarzenia świadczy obecność zaproszonych gości.

W inauguracji nowej inwestycji Gminy Siechnice pod przewodnictwem burmistrza Siechnic dr. Milana Ušáka uczestniczyli m.in. Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk, Dolnośląski Kurator Oświaty dr Roman Kowalczyk, Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Ks. Dariusz Amrogowicz, Ks. Proboszcz Wacław Strong, Przewodniczący Rady Miejskiej w Siechnicach Roman Kasprowicz, Sołtys Kotowic Małgorzata Morkowska oraz liczni przedstawiciele władz samorządowych.

Swój udział w uroczystości miała także nasza szkoła. Uczniowie klasy 1, przygotowani przez Panią Monikę Litwin, z wielka pasją zaprezentowali krótki program artystyczny, a Kornelia Banaszkiewicz z klasy 4 pięknie wyrecytowała wiersz Wandy Chotomskiej.

Wydarzenie to jest jednym z ważniejszych w historii naszej szkoły. Zbiegło się ono z obchodami 20-lecia Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Wkrótce nasi uczniowie będą mieć okazję ćwiczyć i rozwijać swoje zdolności sportowe w nowoczesnej, w pełni wyposażonej sali gimnastycznej. Za tę możliwość serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi Milanowi Ušákowi i Pani Małgorzacie Morkowskiej – Sołtys Kotowic.