Edukacja twórcza w naszej szkole!

W nowym roku szkolnym nadal będziemy uczestniczyć w bardzo ciekawym projekcie edukacyjnym Destination Imagination. Dodatkowo wprowadzamy lekcje twórczości w klasach 2 i 3. Docelowo będziemy chcieli objąć projektem wszystkie klasy.