Edukacja twórcza w naszej szkole!

W nowym roku szkolnym będziemy uczestniczyć w bardzo ciekawym projekcie edukacyjnym Destination Imagination. W jego ramach będziemy prowadzili zajęcia związane z twórczym rozwiązywaniem problemów w praktyce. Więcej informacji podamy wkrótce.