“Spójrz inaczej” – zajęcia wychowaczo-profilaktyczne

Zajęcia uczą rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb, i wyrażania emocji w konstruktywny sposób

Uczniowie dowiadują się jak radzić sobie z różnymi problemami, nabywają umiejętności dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach tak, aby w przyszłości nie sięgać w tym celu po środki uzależniające.

prowadząca: Anna Lubczyńska