Warsztaty w straży pożarnej

7 listopada uczniowie klas I i III uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych zorganizowanych przez PSP we Wrocławiu przy ul Kosmonautów.

Warsztaty miały na celu pokazanie uczniom sytuacji niebezpiecznych związanych z ogniem oraz uwrażliwić dzieci na właściwe reagowanie w niebezpiecznej sytuacji.

Grupa poznała i zobaczyła sprzęty i wozy ratownicze. Każdy uczestnik warsztatów zaopatrzony został w strój i kask strażacki.

Wszyscy świetnie się bawili i zdobyli wiele nowych doświadczeń.

Monika Litwin