Projekty i programy 2018/2019

Chcemy iść naprzód. Dążymy do uatrakcyjnienia procesów dydaktycznych. Dlatego realizujemy w naszej szkole projekty, które poszerzają horyzonty naszych uczniów. Działamy też bardzo intensywnie w obszarach związanych z profilaktyką związaną ze zdrowiem i uzależnieniami. Bardzo mocny nacisk kładziemy na to, aby uczniowie dobrze czuli się w naszej szkole i byli współodpowiedzialni za kształt działań edukacyjnych i wychowawczych.

W roku szkolnym 2018/19 prowadzimy następujące projekty: