Wolontariusze w Domu Opieki Społecznej w Oławie

W ramach szkolnego wolontariatu rozpoczęliśmy cykl spotkań, integracji i wspólnego dzielenia w Domu Opieki Społecznej w Oławie.

W dniu dzisiejszym wspólnie wykonaliśmy piękny różaniec z kasztanów. Z radością wróciliśmy ubogaceni tym spotkaniem, wspominając wspólne chwile i radość na twarzach osób starszych.

Anna Wiśniowiecka