Zdalny poradnik pedagoga dla rodziców cz. 2

Tematem tego odcinka będzie organzacja pracy w domu, budzenie motywacji, wspieranie nauki dziecka oraz bezpieczeństwo w sieci.

Nauka w domu

1. W warunkach domowych pamiętamy o następujących rzeczach:
• zaplanowanie porządku dnia naszych dzieci-sen, posiłki, nauka, przerwy na odpoczynek, ruch
• zorganizowanie dostępu do komputera, materiałów, e-podręczników, kart pracy ostatecznie telefonu w celu realizacji zadań z Podstawy Programowej, którą przekazują nauczyciele
• zorganizowanie spokojnego miejsca z biurkiem, właściwego oświetlenia biurka i pokoju, porządku w miejscu nauki
• w razie potrzeby służenie pomocą w pracy zdalnej, ale też zapewnienie samodzielności w nauce
• nie rozpraszanie dziecka rozmową, niepotrzebną obecnością w pobliżu, wchodzeniem, wychodzeniem , gdy dziecko pracuje
• zapewnienie przy obecności kilkorga dzieci w domu dostępu do miejsca pracy i komputera (podział czasowy)
• zapewnienie dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych z opiniami PP i orzeczeniami realizacji zaleceń do pracy w domu na podstawie wydanych rodzicom dokumentów w części „Zalecenia dla rodziców”.

Przydatny link dla rodziców uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/26376

Motywacja

2. Dziecko, które spotyka się z niepowodzeniami i nie może sobie z nimi poradzić , nie pracuje chętnie. Możemy temu zaradzić poprzez:
Złote zasady motywowania dziecka do nauki
• ważna systematyczność i podchodzenie do nauki w sposób najbardziej efektywny
• nauka to rzecz święta
• chwalmy młodego człowieka za wysiłek i upór w dążeniu do sukcesu
• docenianie sukcesów dziecka, pomijanie niedociągnięć
• jasny, stabilny, niezmienny harmonogram dnia
• ważna systematyczność i podchodzenie do nauki w sposób najbardziej efektywny

Dobrze wiedzieć:

• nigdy nie można porównywać dziecka do, np. starszego rodzeństwa, np. „Spójrz na Anię, ta to dopiero potrafi uczyć się, powinieneś brać z niej przykład, co z ciebie wyrośnie?”
• nie strasz, nie wyżywaj się psychicznie na swoim dziecku, nie dołuj go, np. „Do niczego się nie nadajesz, tylko z miotłą cię widzę w przyszłości”, lub „Zobaczysz koledzy będą się z ciebie śmiać, że jeszcze nie umiesz tabliczki mnożenia”
• nie oceniaj i nie karz, np. „Ponieważ nie opanowałeś zasad ortografii, więc nie idziesz z tatą do kina”
• nie nagradzaj za naukę, np. „Jeżeli na koniec roku będą same piątki, dostaniesz nową konsolę” – kiedy perspektywa nagrody jest zbyt odległa w czasie, lub realnie nie do osiągnięcia traci na wartości i dziecku przestaje się chcieć.

Systematyczność:
Nie łatwo jest zawsze przygotowywać do sprawdzianów na godzinę przed. Nie warto niczego zostawiać na ostatnią chwilę. Przyswajać wiedzę najlepiej stopniowo i małymi partiami materiału.

Bezpieczeństwo w sieci

• zainteresujmy się, na jakie dziecko wchodzi strony-istnieją strony fałszywe, które proszą o podanie danych osobowych
• obserwujmy, z jakich aplikacji korzysta dziecko
• nie pozostawiajmy komputera bez opieki lub bez hasła, blokady rodzicielskiej
• kontrolujmy inne urządzenia mobilne, te które są do dyspozycji dzieci i rodziców, czy dziecko z nich nie korzysta w niedozwolonym celu
• zwróćmy uwagę na niepokojące symptomy-ukrywanie się z telefonem, zmiana w sposobie ubierania się, zmiana w stanie emocji dziecka-załamanie, długotrwały smutek, zamknięcie się na otoczenie lub płaczliwość, pobudzenie
• zadbajmy o alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego po nauce: gry rodzinne, wspólne ćwiczenia fizyczne w domu na miarę możliwości, czytanie książek, rozwijanie zainteresowań , twórczość plastyczna
• rozmawiajmy z dzieckiem i wysłuchujmy go, zwróćmy uwagę na jego potrzeby
• w razie niepokojących sygnałów skontaktujmy się zdalnie ze specjalistami
• istnieją nowe formy przemocy w sieci, o których nie wiedzą rodzice

Materiały o cyberprzemocy i zagrożeniach w sieci:

https://fundacja.orange.pl/blog/wpis/cyberprzemoc

film dla rodziców:
https://youtu.be/McuaHpfnVoI

Źródło: materiały szkoleniowe własne, podane w linkach strony internetowe.

Renata Mechowska – pedagog szkolny, oligofrenopedagog, terapeuta i trener TUS