Sukcesy konkursowe – mamy laureatów!

Sukcesy ósmoklasistów! Paulina Prędkiewicz i Igor Chodorowski z klasy 8 zdobyli tytuły laureatów w uznawanych przez kuratorium oświaty konkursach przedmiotowych.

Paulina zdobyła tytuł laureatki w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Juniorów. Nie był to jedyny sukces naszej uczennicy. Została także laureatką w konkursie Zdolny Ślązak – podwójną laureatką. Uczennica dobyła tytuł laureatki w konkursie matematycznym i z języka angielskiego.

Igor także może pochwalić się byciem podwójnym laureatem Zdolnego Ślązaka. Tytuły ten zdobył z matematyki oraz fizyki.

Warto dodać, że dzięki wspaniałym wynikom uczniowie zostaną zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z przedmiotów, z których zdobyli tytuł laureata. Jest to jednoznaczne ze zdobyciem 100% punktów.

Te wielkie sukcesy naszych uczniów są także powodem do dumy dla naszej szkoły. Cieszymy się, że mamy tak zdolnych uczniów i serdecznie gratulujemy Paulinie i Igorowi!